Voordelen tenniskids
Het tenniskids programma is niet alleen het volgen van lessen, maar het leert de kinderen succes te beleven, sociale contacten op te doen, sportiviteit te tonen en bovenal plezier te hebben.

Zie ook:

Tenniskids Rood
Tenniskids Oranje
Tenniskids Groen

Het tenniskids stimuleert de kinderen, omdat:
•    er wordt gewerkt met diploma’s met aandacht voor zowel tennis- als atletische vaardigheden;
•    er kunnen stickers verdiend worden;
•    de wedstrijden geschikt zijn voor jonge spelers;
•    er begeleiding wordt gegeven door opgeleide professionele XXL trainers.

Het programma staat in de lijn met het handboek prestatief tennis,wat de KNLTB en veel tennisleraren gebruiken bij de ontwikkeling van tennis bij kinderen en volwassenen.

Andere voordelen van Tenniskids zijn:
•    mogelijkheden tot extra lessen;
•    activiteiten op verenigingen of zelfs tegen andere verenigingen. Immers, de wedstrijden kunnen op elke fase (bijv: rood 1 kampioenschappen) worden afgestemd;
•    kinderen krijgen een stukje scholing in normen en waarden;
•    samenwerken staat centraal;
•    faalangst wordt gemeden doordat iedereen op een eigen niveau bezig is. Kortom, er is niets fout;
•    tenniskids is een tastbaar
•    de kinderen krijgen geen bezigheidstherapie, maar werken aan doelen, dus niet aan oefeningen;
•    het aanmoedigen van een jonge speler naar het volledige tennisspel, het voortbouwen op alle goede dingen die uit vorige wijzigingen van het spel te voorschijn kwamen (zoals kort tennis en overgangstennis);
•    Tenniskids kan gespeeld worden op alle verschillende ondergronden;
•    de oefeningen dragen bij aan het basisprincipe van het tennisspel;
•    speel buiten en binnen;
•    Tenniskids is ook geschikt voor mensen met een handicap;
•    de drie fasen worden opgebouwd in termen als baanlengte, balsnelheid, lente van het racket en verschillende oefeningen;
•    kinderen hebben les in groepen, als kinderen competitie gaan spelen, gebeurd dit in teamverband. Kinderen vinden het leuk met vriendjes/vriendinnetjes te tennissen.
 
Wat kun je als ouders doen?
Ouders kunnen hun kids helpen in de sportontwikkeling.
•    Belangrijk is dat kinderen plezier hebben in tennis. Laat daarom uw kinderen bij het vrij tennissen in de juiste fase met de juiste ballen en een geschikt racket spelen. Op die manier is het kind het best in staat de geleerde vaardigheden toe te passen en nieuwe vaardigheden zich eigen te maken.
•    Ga af en toe met uw kind tennissen en wees positief over de verrichtingen van het kind.
•    Stimuleer de deelname aan clubactiviteiten. Deze zijn leuk en leerzaam.
•    Leer de regels en de puntentelling van de fase waarin het kind zit.
•    Leer het kind zich sportief te gedragen en respect te hebben voor de tegenstander. Dus waardering tonen voor mooie punten van de tegenstander.
•    Op schoolpleinen, tegen muren, in de tuin of op de oprit, overal kun je tennissen. Stimuleer kids ook op straat te tennissen, want dit zijn ideale omstandigheden om te leren tennissen.- Tennis XXL
Facebook Twitter Youtube Linkedin